شفاعت بیماران

 أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّوءَ 

     مدادی در مَدارِ مُدارا و مُداوا                  حاصلِ حِس درد و مَرهَم روی دَوا
    مَحوِ درد و هَمسوی درد امّا سَوا            دَمی هَمدم دَمادَم هَمدرد و هم آوا
    هَماره همراهِ دلی ای هادیِ دلها           آرام دلی هماره هم عطر گلها
    دوای دَردَمی مرا همدردی ای دُرّ اَعلا     ای حاصل حس همدردی آدم و حوا

                           أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّوءَ
::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : پنجشنبه 24 آبان 1397
سیزده بدر به سبك جفاكندیها


::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397
هیئت ابوالفضل97::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : سه شنبه 22 آبان 1397