عكسدونی

         عكسهای زیبا ومتفاوت از روستای جفاكنده

                                   

منزل مشتی اصغرصالحی روستای جفاكنده

تیم قهرمان جام رمضان(سوپرماركت سبحان دایی)

ازعجایب خلقت...كندوی كشف شده

محقق شدن آرزوی چندین ساله...پروژه روشنایی جاده اصلی روستا

سلفی به سبك چوبكندیا...

پیاده روی خانوادگی ...دیدار با از دست رفتگان

به چه می اندیشی(حاج آقای رستمی)...دست مریزاد

مسابقات جام رمضان درچوبكنده::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396
اطلاعیه2

در طی تماس تلفنی كه یكی از اعضای سابق شورای روستا با اینجانب مدیر وبلاگ داشته اند...اظهار نمودند

 كه درپنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی در روستای جفاكنده مشكلات وایرادات فراوانی  وجود داشته كه

متاسفانه هیچ مسئــولی پیگیر این مسئله نبوده است. از مهم ترین بحثی كه ایشان به آن اشاره نموده اند

بحث رای دادن افراد غیر بومی وساكن روستا بوده كه بیان داشته اند تمامی نامزدها از این ماجرا آگاهی داشته

 ولی اینجانب بعنوان عضو شورای فعلی ویكی از نامزدهای شركت كننده ساعت 2بعدازظهر روز انتخابات از این

موضوع خبردار شده ام. درادامه گفتگوها هم گلایه ای ازروندتشكیل ائتلاف وروابط بعضی ازنامزدها ودهیارمحترم

اشاره نموده اندكه باپیگیری مدیروبلاگ در آینده نزدیك مطالب آن بطور مختصرخدمت اهالی خونگرم وولایتمدار

روستا وهمچنین بازدیـدكنندگان عزیزدر این وبـلاگ به نمایش گذاشته می شود.در ادامـه گفتگوها ایشان اظهــار

نمـوده اندكه دردوره دهیارگذشته(مهندس فیروزه دائی)خدمات رفاهی وعمرانی بیشتر وبهتری نصیب روستا 

واهالی آن میشده است ،وصراحتا حمایت خود را از دهیار قبلی اعلام نموده واظهار داشته اند كه اگر مجددا در

دوره های بعدی منتخب مردم عزیز روستای خوددرشورای اسلامی شوم ازسركارخانم مهندس دائی در منصب

دهیارروستا استفاده خواهم كردو درادامه صحبتها از اعضای جدیدشورا خواسته اندكه تغیراتی دردهیاری صورت

پذیرد تا كار در دست كاردان  جهت پیشرفت روستا باشد.

                                    ///  پیــــــــام مـــــدیــــــر وبــــــلاگ  ///

(درپایان اینجانب بعنوان مدیر وبلاگ از همه عزیزان اعضای شورای قدیم وجدید ودهیاران محترم قدیم وجدید كمال

تشكرراداشته واین اطمینان خاطر را به این بزرگواران داده كه بنا به تعهدی كه درساخت این وبلاگ داشته با

درج مطالب ارائه شده هیچگونه حمایت وجبهه گیری به هیچ یك ازعزیزان اعضا نداشته وآنچه درتوان دارم جهت

پیشرفت وآبادانی روستای عزیزم ومرمان زحمتكش آن در این وبلاگ به رشته تحریر درآورده وپل ارتباطی بین

 مـــردم ومسئــــولین باشم.)

 

 

::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : جمعه 2 تیر 1396