اطلاعیه

                        لطلاعیه               اطلاعیه                     اطلاعیه

طی تماس تلفنی یكی از اهالی روستا مبنی بر فروش (كومه) بمبلغ 70 میلیون ریال توسط صاحبخانه، اینگونه اظهار داشتند كه

دردوره قبلی شوراهاازطرف اداره میراث فرهنگی شهرستان بندرگز مبلغی جهت بازسازی آن بنای تاریخی وقدیمی تخصیص

یافته كه متاسفانه پس از دریافت مبلغ تخصیصی جهت خرید بهترین ومرغوبترین چوب جنگلی(نراط) اقدام می نمایند، چوب

نراطی كه می بایست جهت بازسازی ومرمت (كومه) استفاده می شده است در حال حاضر از آن جهت ساخت آلاچیق تابستانه

در منزل یكی از اهالی روستا استفاده شده است. ودر اظهارات دیگری گفته است كه یكی از مسئولان شهرستانی با فردی كه بعنوان شورا وقت بوده است تماس تلفنی برقرار كرده وعنوان نموده كه اگر (كومه) را از روستا خارج نماید وبه ما تحویل

بدهید در قبال آن مبلغ ناچیزی بعنوان حسن انجام كار به شما تعلق میگیرد.

مطلب مهم بنده در این اطلاعیه این است كه اگر اسم ونشانی از شخصی ذكر نشده است فقط وفقط بدلایل نداشتن اسناد ومدارك كافی جهت اثبات حقایق بوده است، پس منتظر این باشیم تا عزیزانی كه مدارك مهمی در این رابطه دارند به آدرس

ایمیل زیر ارسال وپس از روشن شدن حقایق نام اشخاص متخلف ذكر گردد.

آدرس ایمیل در این خصوصwww.omid.tb@chmail.ir   ::
نویسنده : امید تبرائی
تاریخ : شنبه 9 آبان 1394